Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowej Podhalańskie Dialogi Medyczne

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz – przewodniczący
Dr n. med. Marcin Barylski
Dr n. med. Marek Chmielewski
Dr n. med. Maciej Janiszewski
Dr n. med. Daniel Śliż
Dr n. med. Marcin Wełnicki